AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy

Gepubliceerd op 9 april 2018 08:57

Vanaf 25 mei 2018 zal de AVG gelden als opvolger van  de WBP (Wet bescherming persoonsgegevens). Dit geldt voor alle ondernemers. De grootste verandering is dat een ondernemer moet kunnen aantonen dat de vastgelegde gegevens voldoende beschermd worden. Een andere wijziging is dat alle belanghebbende (in dit geval mijn klanten) altijd inzage hebben in hun eigen gegevens. Op mijn informatie pagina staat een document waarin alle gegevens zijn benoemd die ik vastleg van mijn klanten. Ook staat er in dit document dat ik gegevens niet deel met derden en dat de gegevens beveiligd zijn opgeslagen. 


«   »